Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Belangrijke Veranderingen in Opzeggingstermijnen voor Werknemers

Vanaf 28 oktober 2023 ondergaan de opzeggingstermijnen voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden aanzienlijke veranderingen. Een nieuwe wet schaft de complexe berekeningen af en stelt een duidelijk plafond van 13 weken in voor alle werknemers, ongeacht hun status als arbeider of bediende.

Achtergrond: Het Probleem met de Oude Regels

Tot voor kort moesten werknemers die vóór 2014 in dienst waren, hun opzeggingstermijn berekenen in twee delen: het deel vóór 2014 en het deel na 2014. Dit leidde tot verwarring en onzekerheid, vooral voor arbeiders met oorspronkelijk kortere opzeggingstermijnen.

Wat verandert?

De nieuwe wet, die op 28 oktober 2023 van kracht wordt, schaft deze complexe regels af. Ongeacht of een werknemer een arbeider of bediende is, geldt een uniforme maximale opzeggingstermijn van 13 weken wanneer de werknemer zelf ontslag neemt. Hierdoor verdwijnen de verschillen in behandeling tussen verschillende categorieën werknemers.

Waarom is dit belangrijk?

Deze wijzigingen zijn van kracht voor opzeggingstermijnen die vanaf 28 oktober 2023 worden betekend. Werknemers die vóór deze datum hun ontslag hebben ingediend, volgen nog de oude regels. Deze nieuwe wetgeving creëert duidelijkheid en uniformiteit in opzeggingstermijnen, wat zowel werknemers als werkgevers ten goede komt.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze wijzigingen en de wettelijke bepalingen, raadpleeg de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023, Wet van 20 maart 2023.

 

Op zoek naar een betrouwbare HR partner die je vooruit helpt met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van je menselijk kapitaal?

Laat je gegevens na en wij contacteren je om even van gedachten te wisselen. Sneller contact: bel ons op 055/30.31.02

Zoeken