Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Aanwervingen op laagste niveau in 2 jaar: kwalitatieve screening wint aan belang

Vlaamse bedrijven zullen de komende maanden mensen blijven aanwerven, maar het tempo van die aanwervingen zal echter wel vertragen. Dat blijkt uit cijfers van ManpowerGroup.

Uit een rondvraag bij 213 Vlaamse werkgevers blijkt dat 32 procent van hen verwacht om in het tweede kwartaal bijkomend personeel aan te werven, echter geeft ook 22 procent van diezelfde groep aan te denken het te zullen doen met minder werknemers. Deze tewerkstellingsprognose van 10 procent is het laagste peil in 2 jaar: vorig kwartaal stond deze immers nog op 19%, vorig jaar op 36%.

Wat is de aanleiding?

De belangrijkste reden voor de daling in tewerkstellingsprognose is tweeërlei. Enerzijds stellen werkgevers hun aanwervingsverwachtingen bij door de ongunstige economische situatie en de druk van de loonindexeringen die zij hebben moeten integreren in hun kostenstructuur.

Anderzijds is er een krapte op de arbeidsmarkt waarbij heel wat werkgevers aangeven hun vacatures moeilijk ingevuld te krijgen. Om een verder beeld te geven: wereldwijd geeft een slordige 77 procent van werkgevers aan moeite te hebben om de juiste personen aan te trekken.

Het belang van een kwalitatieve screening

Gelet op deze terugval in het aantal aanwervingen die de Vlaamse bedrijven het komende kwartaal denken te doen, neemt het belang aan kwalitatieve screenings van potentiële kandidaten enkel maar toe.

Een aanwerving die de mist ingaat kost naast financiële middelen immers ook een flinke investering qua tijd en energie.

Een assessment als interessante tool

Een assessment is een onafhankelijke en objectieve screening voor een welbepaalde functie.

Daarbij bestaat een goed assessment uit de volgende onderdelen:

  • Persoonlijkheidstesten: algemeen of specifieke vragenlijsten
  • Diepte-interview: hierbij worden werkervaring, competenties en algemene persoonlijkheid getoetst
  • Vaardigheidstest of simulatieoefening: afgestemd op de in te vullen functie

Wil je graag meer info of heb je een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op of kijk op onze webpagina.

Op zoek naar een betrouwbare HR partner die je vooruit helpt met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van je menselijk kapitaal?

Laat je gegevens na en wij contacteren je om even van gedachten te wisselen. Sneller contact: bel ons op 055/30.31.02

Zoeken