Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

1 op 6 aanwervingen met vast contract eindigt binnen de zes maanden

In een recent onderzoek van Securex, is naar voren gekomen dat maar liefst 16,8% van de contracten voor onbepaalde duur, gestart in 2022, binnen de eerste zes maanden werd stopgezet.

Deze bevindingen, gebaseerd op een diepgaande analyse van 59.774 werknemers in België, waarvan 9.301 een contract voor onbepaalde duur ontvingen in 2022, werpen een licht op het fenomeen van snelle contractbeëindigingen en de impact ervan op bedrijven.

Redenen voor Vroegtijdige Beëindiging

Uit het onderzoek blijkt dat bij 64,5% van deze vroegtijdige beëindigingen sprake was van ‘fast quitting’ – werknemers die vrijwillig besluiten om op te stappen. In de overige 35,5% van de gevallen betrof het een ontslag door de werkgever. Deze snelle contractbeëindigingen hebben niet alleen financiële consequenties, maar leggen ook een aanzienlijke druk op de overgebleven collega’s, die vaak het werk van de vertrekkende werknemer moeten opvangen.

Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex, waarschuwt: “De impact van niet-geslaagde aanwervingen is niet te onderschatten, vooral voor kleine bedrijven.”

Impact op Kleine Bedrijven

Opvallend is dat snelle contractbeëindigingen binnen de eerste zes maanden het hoogst zijn bij kleine kmo’s met minder dan tien werknemers, waar het percentage op 23,5% ligt. Deze bedrijven hebben vaak beperkte middelen en zelden een volledig uitgebouwde HR-afdeling, waardoor het selectieproces en de screening van kandidaten bemoeilijkt worden.

Verschillen tussen Arbeiders en Bedienden

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat arbeiders vaker binnen zes maanden uit dienst gaan dan bedienden (19,7% tegenover 14,7%). Bovendien blijkt dat arbeiders vaker vrijwillig vertrekken (72%) in vergelijking met bedienden (57,6%). Aan de andere kant worden bedienden vaker ontslagen (42,4%) in vergelijking met arbeiders (28%).

Conclusie en Aanbevelingen

De conclusie van het onderzoek is duidelijk: vroegtijdige beëindigingen van contracten voor onbepaalde duur hebben aanzienlijke gevolgen voor bedrijven, vooral voor kleine ondernemingen.

Een grondige selectie, kwalitatieve onboarding en continue begeleiding zijn cruciaal om het risico op snelle contractbeëindigingen te minimaliseren.

Wil je graag meer zekerheid bij de aanwerving van nieuwe medewerkers? Dan is een assessment het aangewezen middel. Wil je graag meer weten? Klik dan hier!

 

Op zoek naar een betrouwbare HR partner die je vooruit helpt met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van je menselijk kapitaal?

Laat je gegevens na en wij contacteren je om even van gedachten te wisselen. Sneller contact: bel ons op 055/30.31.02

Zoeken