Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Uw personeel behouden en verloop voorkomen?

De juiste kandidaten aantrekken is één ding, maar hoe hou je ze aan boord? Door intern HR-vraagstukken van de manager of bedrijfsleider te beantwoorden. Concreet? Een evaluatie van het huidige HR-beleid, het uittekenen van een toekomstig HR-beleid, functioneringsgesprekken met medewerkers, …

Maak uw werknemers betrokken bij uw organisatie. Met consulting en coaching. Zodat ze gemotiveerd blijven, loyaal zijn tegenover hun werkgever en het beste in zichzelf naar boven halen. En natuurlijk vermijdt u ook personeelsretentie.

Consulting

Beantwoord HR-vraagstukken, laat werknemers beter functioneren, werk aan een duurzame personeelsstrategie. Ultieme doel?

Leer meer over onze aanpak

Coaching

Uw Andress-coach verhoogt het potentieel van uw werknemers. Individueel of in team op basis van de 4- kleurenindeling (LIFO).

Lees meer over onze coaching

HR Consulting

Doe een beroep op onze experts in HR services. Onze HR consultant biedt ondersteuning rond HR-thema’s. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken met zaakvoerders, leidinggevenden en medewerkers.

Thema’s?

 • Exitgesprekken
 • Interne mobiliteit
 • Potentieelbepaling
 • Nazorg bij aanwerving na 3, 6, 12 maanden
 • Functioneringsgesprekken
 • Conflicthantering
 • Onderlinge communicatieperikelen

Vraagstelling

Een interne medewerkster doet haar werk niet naar behoren en is niet meegegroeid met ons bedrijf. Hoe staat ze hier zelf tegenover en hoe kan ik haar toch nog optimaal integreren in onze organisatie?

Voorstel en aanpak

Persoonlijk gesprek om de interne werking te bespreken en inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Resultaat

Transparantie voor werkgever en werknemer over de toekomstige noden en benodigde ondersteuning voor deze interne medewerker om mee te groeien met de organisatie.

Vraagstelling

Een interne medewerker solliciteert intern voor een functie waarvoor hij niet gekwalificeerd is. Hij is echter heel waardevol in zijn huidige rol. Hoe houden we hem in onze organisatie én functie?

Voorstel en aanpak

De interne medewerker neemt deel aan een assessment. Hierna volgt een individueel gesprek met de coach om zicht te krijgen op de wensen en verzuchtingen van deze persoon in combinatie met de bespreking van zijn assessment en bijhorende conclusies. Daarna volgt een gesprek met de leidinggevende, interne medewerker en coach. Doel? Nagaan in welke richting deze persoon (eventueel) wél kan doorgroeien in de toekomst.

Resultaat

De interne medewerker voelt zich gehoord en krijgt inzicht in zijn/haar eigen talenten en valkuilen. Concreet? Er worden afspraken gemaakt over interne mogelijkheden in de toekomst. Gevolg? Minder personeelsverloop.

Coaching

 • Talenten van uw werknemers aanscherpen?
 • Rendement van uw team verhogen?
 • De teamgeest verbeteren?

Prestaties van individuen en teams verbeteren, dat is de doelstelling van coaching. Concreet? Het coaching-aanbod van Andress omvat loopbaanbegeleiding en LIFO-coaching.

LIFO: de 4-kleurencoaching

LIFO maakt gebruik van 4 kleuren om de gedragsstijl van elk individu te ontleden. Iedere werknemer zit anders in elkaar en krijgt een kleur toegewezen op basis van zijn karaktereigenschappen: groen, rood, blauw of geel. Doel? Begrip kweken voor elkaars denkwijze en op die manier een harmonieuze samenwerking bewerkstelligen.

Er is geen fout of goed gedrag, maar er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen gunstige en ongunstige omstandigheden. De 4-kleurencoaching is een sterk instrument om een gedragsstijl en de onderliggende waarden van iemand bespreekbaar te maken.

Er zijn veel coachingmethodes – DISC, Insides Discovery, MBTI, … – maar LIFO blijkt in de praktijk transparanter en diepgaander. Daarom kiezen wij voor LIFO om werknemers te coachen.

Modules teamcoaching

 1. Teamcoaching

Hoe verloopt de onderlinge samenwerking in uw bedrijf? In deze module verwerven werknemer en werkgever inzicht in zichzelf en elkaar. Doel? Efficiënter communiceren, elkaar beter begrijpen/samenwerken en een positievere benadering nastreven. De resultaten van deze coaching brengt u onmiddellijk in de praktijk zodat de werkprestaties verbeteren.

 1. Teambuilding LIFO-light

Ziet u het liever wat breder? Dan kiest u voor een combinatie van verschillende onderdelen. Eerst maken uw werknemers (interactief) kennis met de basisbeginselen van de 4-kleurenmethode, daarna volgt een teambuildingactiviteit waarin de input van de voormiddag terugkomt.

personeel behouden

Loopbaanbegeleiding

 • Vertelt een medewerker dat hij/zij iets anders wil gaan doen?
 • Op zoek naar een nieuwe richting voor uw werknemer binnen de organisatie?
 • Toekomstperspectief geven bij een ontslag?

Loopbaanbegeleiding is een gesubsidieerde maatregel om werknemers te ondersteunen. Ze volgen een individueel traject bij hun persoonlijke loopbaanbegeleider. Bij Andress bieden we deze consulting aan onder de noemer Loopbaanexpert.

Loopbaanbegeleiding formuleert een antwoord op twee vragen.
 1. Wie ben ik?

Eerst krijgt uw werknemer een telefonisch intakegesprek, daarna volgt een persoonlijke sessie waarin we de cv, huidige situatie en loopbaanankers bespreken.

 1. Wat kan ik?

We bespreken de SWOT-analyse en persoonlijkheidstesten, vatten competenties en waarden samen en kijken hoe uw werknemer die tot uiting brengt in zijn of haar huidige job.

Hebt u werknemers in dienst die interesse tonen in loopbaanbegeleiding? Als werkgever doet u een aanvraag bij ons of biedt u het aan via een 3e betalerssysteem.

Voordelen Andress consulting en coaching?

 • Ervaren experts
 • Deskundige coaches
 • Gefundeerde analyses
 • Effectieve coaching-modules
 • Individuele en persoonlijke aanpak

Meer weten over ons advies, onze werkwijze of coaches?

Zoeken