Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Quiet Quitting: een trend?

De afgelopen periode komt de term quiet quitting steeds meer in het nieuws. Waar gaat het over en hoe kan je het als bedrijf voorkomen? In dit artikel geven we je graag tekst en uitleg.

Wat is Quiet quitting?

Quiet quitting is een term die komt overgevlogen uit Amerika en die aan tractie heeft gewonnen bij heel wat jongvolwassene, hoger opgeleide Amerikanen.

Het komt er op neer dat je als werknemer enkel nog het minimum doet van wat er van je wordt verwacht zonder extra’s. Zo worden er bijvoorbeeld geen overuren meer gemaakt, geen mails meer gelezen na de werkuren of geen bijkomende initiatieven genomen als daar niets tegenover staat.

Waar is het ontstaan

Velen wijzen de coronapandemie als schuldige aan. Daarbij zijn veel mensen hun job en de invulling daarvan in vraag beginnen stellen. Kijk maar naar het Amerikaanse fenomeen “The Great Resignation” waarbij in volle pandemie miljoenen Amerikanen ontslag namen om op zoek te gaan naar een job die beter aansloot bij hun waarden en normen.

Daarnaast hebben jongeren ook vaak een andere attitude wat betreft hun werk: er heerst een grote krapte op de arbeidsmarkt waarbij ze zich al wat meer kunnen permitteren. Daarnaast bakenen ze al langer hun grenzen beter af waarbij er meer aandacht is tussen de balans tussen werk-privé.

Let wel, quiet quitting beperkt zich niet enkel tot jongeren.

Wat kan je er als werkgever aan doen?

Of deze trend in Vlaanderen ook veel tractie heeft, val nog af te wachten. Wel kan je je als onderneming wapenen om je werknemers tevreden te houden.

Zo is het belangrijk in te zetten op recent aangeworven werknemers. Zij zijn immers in de volle pandemie gestart en zijn misschien minder op de werkvloer aanwezig geweest. Probeer ze daarom mee te krijgen en verbinden met je bedrijf. Op die manier krijgen ze een betere voeling met de cultuur en wat er van hen wordt verwacht.

Zet daarnaast ook actief in op het bespreekbaar maken van functioneren. Werknemers die immers terugplooien bespreken dit vaak niet omdat ze denken niet te zullen worden gehoord. Zorg er als bedrijf en leidinggevende voor dat dergelijke zaken bespreekbaar zijn.

Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt ook nog een rol. Veel bedrijven zetten in op nieuwe werknemers in specifieke functies of proberen mensen met een specifieke rol te behouden. Daarnaast is nog een grote groep waar er misschien wat minder aandacht voor is. Het risico bestaat echter dat dit net de mensen zijn die zullen vertrekken omdat ze zich minder verbonden voelen.

Wil je inzetten op het behouden van je werknemers? Neem dan gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Op zoek naar een betrouwbare HR partner die je vooruit helpt met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van je menselijk kapitaal?

Laat je gegevens na en wij contacteren je om even van gedachten te wisselen. Sneller contact: bel ons op 055/30.31.02

Zoeken