Skip to content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Je personeel behouden en verloop voorkomen?

De juiste kandidaten aantrekken is één ding, maar hoe hou je ze aan boord? Een vraag die niet gemakkelijk eenduidig te beantwoorden is, maar wel kan worden opgelost door een goed retentiebeleid: personeelsverloop is immers de achilleshiel van elke onderneming.

Nadelen van personeelsverloop

Voor we starten met de nadelen in het belangrijk te schetsen dat we onder de noemer personeelsverloop alle collega’s plaatsen die je onderneming verlaten. Denk hierbij aan pensioen, ontslag, ziekte of uitstroom.

De redenen voor ontslag of verloop zijn uiteenlopend, maar de gevolgen laten zich meestal wel raden: er moet tijd en budget worden vrijgemaakt voor de aanwerving van nieuwe medewerkers, de huidige teamdynamiek kan worden verstoord en in het slechtste geval loopt je employer brand imagoschade op: zaken die je logischerwijs wil vermijden. Gelukkig biedt een goed retentiebeleid antwoorden.

Voordelen van een retentiebeleid

 Een goed retentiebeleid is belangrijk om een verschil te maken tegenover je concurrentie. De voordelen zijn legio:

  • Je garandeert een goede dynamiek op de werkvloer die de productiviteit van je medewerkers bevordert.
  • De continuïteit van je dienstverlening blijft gewaarborgd.
  • Je employer brand wordt op deze manier versterkt: je maakt van je medewerkers immers ambassadeurs van je organisatie.

 Hoe maak ik hier werk van?

Heb je nog geen retentiebeleid? Dan is het de hoogste tijd om in gang te schieten! Een van de meest waardevolle peilers van een goed retentiebeleid is motivatiemanagement: maak je werknemers betrokken bij je onderneming. Hierbij kan je een aantal handvaten gebruiken, die ik graag even meegeef.

  • Bied doorgroei- en opleidingsmogelijkheden aan: salaris is immers niet de enige motivatie om van job te veranderen, jobinhoud is een minstens even belangrijke factor.
  • Zorg geregeld voor feedbackmomenten: beperk je hierbij niet tot evaluatiegesprekken, maar geef op gezette tijdstippen extra feedback. Op die manier kan je aanvoelen wat er leeft bij je medewerkers en anticiperen op eventuele problemen.
  • Exitgesprekken zijn waardevol: vraag naar de reden van vertrek en gebruik deze feedback naar de toekomst.

Consulting & coaching zijn waardevolle tools

Een goed rententiebeleid uitstippelen vraagt een zekere knowhow. Gelukkig sta je daarbij niet alleen. Andress Consulting beschikt over experts in HR-services. Wij bieden ondersteuning rond tal van HR-thema’s gericht op het behoud van je medewerkers. Lees er hier meer over en neem gerust contact met ons op.

Op zoek naar een betrouwbare HR partner die je vooruit helpt met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van je menselijk kapitaal?

Laat je gegevens na en wij contacteren je om even van gedachten te wisselen. Sneller contact: bel ons op 055/30.31.02

Zoeken