Plaats van tewerkstelling: Ieper

Architect - Surveyor

Zowat 1,7 miljoen inwoners van het Gemenebest lieten het leven tijdens de twee wereldoorlogen. Om de herinnering aan zoveel leed levendig te houden bekommert de Commonwealth War Graves Commission zich om het onderhoud van oorlogsgraven en monumenten te hunner nagedachtenis.

Al ruim 100 jaar staat de CWGC in voor het behoud, verbetering en herstel van de erfgoedwaarde van deze monumentale sites. De CWGC is actief op 23.000 locaties in 153 landen.

 

Om onze werking verder te optimaliseren, kijken wij in Ieper uit naar een (m/v) architect/surveyor

 

Je functie
 • Als architect / surveyor draag jij de volledige verantwoordelijkheid voor elk bouwkundig inspectieproces van onze domeinen, gaande van planning tot uitvoering. Daarbij doe je steeds weer beroep op je technische en professionele expertise om mogelijke technische problemen aan te kaarten en naar een gepaste oplossing te zoeken.
 • Je beheert tevens de input van de technische inspectiegegevens in een uitvoerbaar projectenprogrammaplan en de daaraan gekoppelde databank.
 • Verder stel je duidelijke bouwkundige rapporten op ter voorbereiding van business cases en projectplannen en schrijf je technische specificaties en conservatiebeleidslijnen uit.
 • Je neemt de leiding over concrete technisch en conservatieprojecten, die je voorbereidt, coördineert en afwerkt. Je stelt maandelijkse projectverslagen op om het hogere management te informeren over de voortgang van het project.
 • Je draagt tevens bij tot een transparante communicatie omtrent de werkzaamheden ter ondersteuning van de optimale uitvoering van de werken.
 • In elke fase van je opdracht streef je naar een zo efficiënt mogelijke aanwending van de middelen om de kosten zoveel mogelijk te drukken, mits inachtneming van onze waarden en normen en binnen het voorliggende tijdsbestek.
 • Je staat voortdurend in contact met je collega’s binnen de organisatie en de communicatiediensten, lokale en regionale overheden, erfgoedorganisaties, directeurs van begraafplaatsen en andere architecten.
Je profiel
 • Als architect / surveyor kan je een diploma voorleggen in architectuur, monumentenzorg of gelijkwaardig, aangevuld met bewezen ervaring in monumentenzorg, technische projecten en architectuur/engineering en projectmanagement.
 • Je hebt een meer dan gewone interesse voor en kennis van historische architectuur, bouwmethodes, conservatie- en restauratietechnieken. Je hebt oog voor design, bent vertrouwd met (de technische aspecten van) technische tekeningen, en kan zelf ontwerpen en plannen schetsen.
 • Je bent op de hoogte van de relevante bouwwetgeving inzake gebouwen en conservatie, kan vlot om met de gebruikelijke MS Office-toepassingen en hebt bij voorkeur kennis van AutoCAD.
 • Je bent een echte teamplayer, die erg vlot kan communiceren en probleemloos contacten kan onderhouden. Je beschikt over uitstekende administratieve en organisatorische vaardigheden, gaat zeer analytisch en methodisch te werk, met oog voor het kleinste detail, en bent een geboren problem solver.
 • Je bent uitermate flexibel, stressbestendig en leergierig en bent bereid regelmatig te reizen.
 • Een goede kennis van het Engels en een rijbewijs B zijn een absolute must. Je spreekt bij voorkeur ook Nederlands, Frans of Duits.
Ons aanbod
 • Onze architect / surveyor krijgt een unieke functie in een al even unieke werkomgeving.
 • Je krijgt de uitzonderlijke kans bij te dragen tot het behoud van ons erfgoed en zo de herinnering aan het verleden intact te houden.
Locatie tewerkstelling
Over Andress consulting

Remparden 1
9700 Oudenaarde
055 30 31 02

www.andress.be
sollicitatie@andress.be