skip to Main Content
Andress, uw HR partner in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen

Hoofd groendienst en landschapsbeheer

Ben jij op zoek naar een unieke job waarbij je skills als peoplemanager en kennis van tuinbouw kan inzetten? Lees hier dan meer over onze vacature.

Jouw functie

  • Als hoofd van onze tuinbouwafdeling ben je verantwoordelijk voor het waarborgen en verder ontwikkelen van de unieke tuinbouwstandaarden van de Commissie in centraal West-Europa. Je bent hierbij een rechtstreeks lid van het senior managementteam.
  • Je stuurt de eigen tuinbouwafdeling aan met een team van 150 medewerkers en werkt samen met mogelijke contractanten rekening houdend met het organisatie- en milieubeleid, people management en de geldende veiligheidsvoorschriften.
  • Je bepaalt mee het beleid en je ontwikkelt en implementeert innovatieve oplossingen als antwoord op de klimaatveranderingen en ons nieuwe duurzaam ecologisch beleid.
  • Om het werk van de Commissie te vergemakkelijken, engageer je je voor het onderhoud en de uitbreiding van (bestaande) netwerken.
  • Daarnaast sta je ook in nauw contact met o.m. de lokale overheden en erfgoedorganisaties wat betreft de zichtbaarheid van de Commissie, het verkrijgen van subsidies voor erfgoedprojecten,…

 

Jouw profiel

  • Je hebt een relevant diploma als landschapsarchitect op zak, aangevuld met een grondige kennis van en ervaring in tuinbouw.
  • Je kan een team leiden en motiveren, met oog voor de geldende standaarden en doelstellingen. Je staat technisch en administratief erg sterk, beschikt over de nodige IT-vaardigheden en hebt een goede kennis van Nederlands en Engels. Kennis van het Frans en Duits zijn een bijkomende troef.
  • Je kan je volledig vinden in de waarden van de Commissie, zoals respect, teamwork, communicatie en professionalisme.   

 

Ons aanbod

  • Je krijgt een zeer gevarieerde en uitdagende functie in een unieke werkomgeving, waarin ieder het beste van zichzelf geeft om de herinnering aan het verleden intact te houden.

 

Commonwealth War Graves Commission

Ga naar de website

Zowat 1,7 miljoen inwoners van het Gemenebest lieten het leven tijdens de twee wereldoorlogen. Om de herinnering aan zoveel leed levendig te houden bekommert de Commonwealth War Graves Commission zich om het onderhoud van oorlogsgraven en monumenten te hunner nagedachtenis.

Al ruim 100 jaar staat de CWGC in voor het behoud, verbetering en herstel van de erfgoedwaarde van deze monumentale sites. De CWGC is actief op 23.000 locaties in 153 landen.

In het kader van de verdere stroomlijning van onze werking, kijken wij voor onze hoofdzetel in Ieper uit naar een Hoofd groendienst en landschapsbeheer. 

 

Locatie

Uw contact

Nathan Mussche

Remparden 1
9700 Oudenaarde
055 30 31 02

www.andress.be
sollicitatie@andress.be

Zoeken